Praktijk informatie

Vergoeding

Onderzoek en behandelingen worden door de zorgverzekeraars vergoed. U heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. De kosten voor logopedie vallen vanaf 18 jaar onder de basisverzekering.

De facturen worden rechtstreeks door de meeste zorgverzekeraars betaald. Informeer bij ons of uw verzekeraar rechtstreeks vergoed of dat u zelf de facturen moet betalen en indienen bij uw zorgverzekeraar.

Mocht u een behandeling verhinderd zijn, dient u dit 24 uur van te voren aan te geven. Als u dit te laat doorgeeft en niet komt, wordt de behandeling bij u in rekening gebracht (de verzekeraar vergoedt deze kosten niet).

Verwijzing / aanmeldformulier

Heeft u een verwijsformulier nodig voor logopedie? Download hier het verwijsformulier voor logopedie.

Klachten formulier

Mocht u een klacht hebben over de praktijk, kunt u dit bespreken met de logopediste. Daarnaast kunt u ook een officiële klacht indienen. Lees de klachtenfolder logopedie voor meer informatie.