Communicatie

Logopedische behandeling bij communicatie problemen

Gebaren communicatieCommuniceren is heel erg belangrijk, je duidelijk maken naar je omgevig. Hierbij zijn de begrippen taalproductie en taalbegrip van groot belang. Het produceren van taal en het begrijpen van taal.

En wat als de taalproductie niet op gang wil komen? Dan helpt Uniek logopedie u graag. Er wordt eerst gekeken wat uw kind allemaal begrijpt en hoe hij of zij zich uit. Daarna wordt er gekeken wat de beste behandelmogelijkheid is. Dit kan zijn in de vorm van directe therapie voor spraak of taal of het inzetten van alternatieve communicatiemogelijkheden. Bij alternatieve communicatie kunt u denken aan pictogrammen, ondersteunende gebaren of een spraakcomputer.