Doelgroepen en specialisaties

Sensorische informatie verwerkingsproblemen

Overal zijn er prikkels om ons heen die worden waargenomen met onze zintuigen. Uniek Logopedie helpt en behandelt kinderen die beperkingen ervaren in de sensorische informatieverwerking.

Eet en drinkproblemen

Vlak na de geboorte kunnen er al drinkproblemen ontstaan. Uniek logopedie helpt bij pasgeborenen en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen.

Logopedie communicatie problemen

Wat als uw kind zich niet kan uiten of zich niet begrepen voelt? Verschillende vormen van communicatie zijn mogelijk. Maar welke manier past het best bij uw kind?

Logopedie verstandelijke beperkingen

Uniek logopedie richt zich op mensen met een beperking. Hierbij kan er gedacht worden aan mensen met een syndroom, vorm van autisme of een laag IQ.